Usposabljanje

 Zakaj se udeležiti našega usposabljanja?

 • ker smo dokazljivo strokovno usposobljeni,
 • ker omogočamo pridobitev celovitega znanja na osnovi večletnih izkušenj,
 • usposabljanja temeljijo na primerih iz prakse,
 • usposabljanja so interaktivna,
 • izobraževanje prilagodimo organizacijam,
 • za udeležbo na tečaju izdamo potrdilo o usposobljenosti,
 • na naših usposabljanjih udeleženci prejmejo tudi brošuro in ostalo uporabno gradivo.

 Varnost na otroških igriščih

Ko so otroci razposajeni, se hitro zgodi nepričakovan trenutek, ko se lahko poškodujejo. Tudi na na videz nenevarnem igralu, kot sta tobogan ali gugalnica, je prisotno tveganje otrokovega zdravja in varnosti, če je igralo nepopolno. Danes zagotovo obstaja na tisoče različnih teorij, kako je najbolje zavarovati naše otroke pred resnimi poškodbami. V želji, da bi se izdelala varna igrala, ki bi preprečevala oziroma zmanjševala poškodbe otrok, kot so npr. zadušitve, poškodbe vratu, trki stiski ali zlomi prstov, rok in nog ter podplutbe so strokovnjaki na osnovi pedagoških raziskav sedem let pripravljali okvir za mednarodni standard EN 1176, ki je koncem leta 1998 postal obveza za vse proizvajalce zunanje igralne opreme, katera so dana na trg EU. V letu 2003, 2008 in 2017 je omenjeni standard doživel revizije in s tem so se dodatno povečale zahteve po večji varnosti otrok pri igri na zunanjih igralih in igriščih na območju celotne Evrope.

Na usposabljanju se boste seznanili z glavnimi splošnimi in specifičnimi varnostnimi zahtevami za igrala in podlage ter se poglobili v temo kako nastane in ostane igrišče varno. Pridobljeno praktično znanje pa vam bo omogočilo, da boste ob pregledu lastnega igrišča prepoznali glavne nevarnosti in z pravilnimi ukrepi bistveno izboljšali varnost vašega igrišča ter uredili potrebno obvezno dokumentacijo in zapise, s katerimi boste lahko dokazovali vaš nadzor nad igrali.

Vsebina

 • Uvodna predstavitev organizatorja in predavateljice
 • Zakonski okvir za varno igrišče
 • Poškodbe na igrišču
 • Odgovornosti lastnika oz. upravitelja igrišča
 • Od ideje do realizacije novega igrišča
 • Dokumentacija pregledov in vzdrževanja igrišča
 • Kako ravnati v primeru nezgode
 • Standard EN 1176 – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
 • Standard EN 1176 – 2. del: Viseče gugalnice
 • Standard EN 1176 – 3. del: Tobogani
 • Standard EN 1176 – 4. del: Vrvne proge (vzpenjače)
 • Standard EN 1176 – 5. del: Vrtiljaki
 • Standard EN 1176 – 6. del: Gugalna oprema
 • Standard EN 1176 – 7 del: Navodila za vgradnjo, pregledovanje, vzdrževanje in upravljanje
 • Standard EN 1176 – 10. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote
 • Standard EN 1176 – 11. del: Prostorske mreže

Način dela
Usposabljanje obsega predavanje, prenos izkušenj ter študije primerov z uporabo testnih modelov. Udeleženci na koncu usposabljanja opravijo pisni preizkus znanja. Ob uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o usposobljenosti za preglednika lastnih otroških igrišč (SIST EN 1176).

Ciljna skupina

 • Ravnatelji, pomočniki ravnateljev lastniki in skrbniki igrišč;
 • vzgojitelji;
 • bodoči skrbniki zunanjih otroških igral;
 • vzdrževalci, hišniki;
 • člani komisije za izvajanje pregledov;
 • načrtovalci otroških igrišč.

Predavatelji: Andreja Bednjički, nadzornica za otroška igrišča in prostočasne aktivnosti

 • Trajanje: 6 ur
 • Kotizacija: 145 EUR + DDV
 • Plačilo kotizacije 3 dni pred začetkom usposabljanja

* do 20% popusta so upravičeni:

 • če ste pridobili certifikat NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE
 • na usposabljanja prijavite več kot tri osebe

 Termini

06.11.2019

Predavanja se bodo odvijala v Celju:
Ljudska univerza Celje,
Cankarjeva 1,
I. nadstropje.

Pričetek ob 8.30, zaključek ob 15.00

Udeleženci usposabljanja pridobijo potrdilo o usposobljenosti.

E-Prijavnica


Ime in priimek *
Podjetje *
Naslov *
Davčna Št. *
Tel *
E-naslov *
Termin *

S klikom na pošlji potrjujem prijavo, pravilnost navedenih podatkov in privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo. Na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZinfP).