Prijavnica za certificiranje zunanjega otroškega igrišča
Petek, 22 November

Prijavnica za certificiranje zunanjega otroškega igrišča

  • PDF

Podatki o podjetju
*
Naziv podjetja
*
Ulica
*
Poštna številka
*
Kraj
*
Davčna številka podjetja *
Matična številka podjetja *
Spletna stran
Kontaktna oseba *
Telefonska številka *
E-naslov *
Predmet certificiranja *
Podatki o igrišču
(podatki o lastniku igrišča,
število igral – samostojnih
in kombiniranih,
lokacija igrišča,
pogostost uporabe,
priloga fotografije)
Fotografija
Naprošamo za izdelavo ponudbe za:
Želeni termin certificiranja
Kraj in datum

S klikom na pošlji potrjujem prijavo, pravilnost navedenih podatkov in privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo. Na podlagi 7. tč. 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZinfP).