Letni pregled
Petek, 22 November

Letni pregled zunanjih otroških igral ter zagotavljanje varnosti na igralih

  • PDF

Nacionalne raziskava o stanju igralnih površin kažejo, da so igrala in varnostne podlage pod igrali v zelo slabem stanju.

Procent izvedenih letnih pregledov s strani kompetentnih oseb je zanemarljiv. Slovenija je, tako kot preostale EU države sprejela Tehnično poročilo CEN, ki govori o kompetencah preglednikov otroških igrišč.

Mednarodni standard SIST EN 1176, ki je v letu 2017 (nekateri deli) doživel revizijo še bolj jasno definira zahteve s katerim se zagotavlja varnost na zunanjih otroških igriščih. Ne samo, da se morajo zunanje igralne površine, vsaj enkrat letno pregledajo, morajo se pregledati pred prvo uporabo ter zelo jasne so tudi zahteve kako urediti varnostno podlago. Priporoča se, da se to izvede preko neodvisnega in ustrezno usposobljenega telesa, kot je na primer Inštitut ISERA.

Otroška zunanja igrišča mora vsako leto pregledati neodvisni strokovnjak, da se zagotovi neodvisnost pri prepoznavanju morebitnih nevarnosti na igralih ter ostali opremi, ki se nahaja na igrišču. Preko omenjenega pregleda se pregleda tudi izpolnjevanje zakonskih zahtev in zavarovanje odgovornosti, kot tudi ali igrišče in igrala izpolnjujejo varnostne zahteve v skladu z zahtevami standarda EN1176.

Da bi zagotovili varnost igral in igrišč, ki so v lasti gospodarskih subjektov (gostinskih lokalov, nakupovalnih centrov, turističnih kompleksov, bencinskih servisov), šol, vrtcev ter igral in igrišč v lasti občin, Inštitut ISERA ponuja izvajanje letnih pregledov (nadzorov) igralnih površin.

Letni pregled zunanjih otroških igral zajema tudi pregled ustreznosti postavitve ograj (v kolikor je igrišče ograjeno), ustrezne postavitve klopi in košev ter ustreznosti ozelenitve in s tem primernega senčenja. Na osnovi izvedenega pregleda naročnik pridobi poročilo o stanju igral in igrišča ter po potrebi tudi navedene ukrepe in potrebne sanacije, ki so navedene skupaj z oceno stopnje tveganja.

Da bi se izognili pozabiti naročiti ponovni letni pregled lahko izdate "trajni nalog" za izvajanje vsakoletnega pregleda do nadaljnjega. Na osnovi trajnega naloga vam Inštitut ISERA vodi evidenco vaših igrišč ter vam izvedemo letne preglede pred potekom veljavnosti predhodnega pregleda. Če se prijavite za to storitev (navedite to ob povpraševanju). Po izvedenem pregledu vam dostavimo poročilo, nalepko in certifikat na vaš naslov. V tem primeru vas tudi pisno obvestilo o bližnjem pregledu več tednov vnaprej, tako da imate tudi možnost udeležbe ob izvedbi pregleda oziroma ga lahko tudi pravočasno pisno prekličete.