O projektu
Petek, 22 November

O projektu

  • PDF

Projekt NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE je nastal z namenom, da TÜV certificirani strokovnjaki na področju varnosti otroških igrišč kakovostno in strokovno pospremimo upravitelja oziroma lastnika igrišča od ideje do izvedbe in vzdrževanja, pregledovanja otroškega igrišča s ciljem izgradnje in dolgoročnega zagotavljanja varnega igrišča, ki je v veselje in izziv uporabnikom ter v ponos upraviteljem.

Izbira zunanjega partnerja za izvajanje pregledovanja otroškega igrišča naj temelji na dokazani strokovni usposobljenosti le tega. Primer dokaza je certifikat akreditirane, mednarodno priznane ustanove. V partnerskem projektu NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE upraviteljem otroških igrišč ponujam neodvisno pregledovanje in certificiranje obstoječih igrišč. Po pridobljenem certifikatu NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE bo vsakemu obiskovalcu igrišča jasno, da vstopa na igrišče, ki je popolnoma skladno in varno, saj boste upravitelji prejeli informacijsko tablo z znakom NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE.

Na osnovi več kot 10 letnih mednarodnih izkušnjah ustrezni ter dokazljivi kompetentnosti Vam nadzorniki Inštituta Isera, nudimo:

  • pregled trenutnega stanja obstoječih igral na igrišču, ki ga želite certificirati,
  • ureditev dokumentacije, s katero boste dokazovali skladnost igral ter pregled dokumentacije, ki ste jo prejeli s strani dobaviteljev igral,
  • certificiranje starejših igral in ureditev dokumentacije za igrala, za katera nimate ustrezne dokumentacije, kajti tudi obstoječa igrala lahko z ustreznimi ukrepi izpolnjujejo zahteve mednarodnega standarda SIST EN 1176,
  • izvedbo letnega pregleda po zahtevah mednarodnega standarda SIST EN 1176,
  • svetovanje pri ureditvi obstoječega igrišča glede: premestitve obstoječih igral v varnostna območja, izbire lokacije za klopi in koše, ureditve ozelenitve – primerne in nevarne rastline, dostopnosti za intervencijska vozila, ipd.,