O nas
Petek, 22 November

O nas

  • PDF

Na razpolago smo Vam strokovnjaki, katerih usposobljenost na področju varnosti otroških igrišč na podlagi SIST EN 1176 ter vseh prostočasnih aktivnosti je z izdajo certifikata potrdila akreditirana, mednarodno priznana ustanova TÜV.


Področje dela v okviru projekta NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE:

  • pregled trenutnega stanja obstoječih igral na igrišču, ki ga stranka želi certificirati,
  • ureditev dokumentacije, s katero bo stranka dokazovala skladnost igral ter pregled dokumentacije, ki jo je stranka prejela s strani dobaviteljev igral,
  • certificiranje starejših igral in ureditev dokumentacije za igrala, za katera stranka nima ustrezne dokumentacije, kajti tudi obstoječa igrala lahko z ustreznimi ukrepi izpolnjujejo zahteve mednarodnega standarda SIST EN 1176,
  • letni pregled po zahtevah mednarodnega standarda SIST EN 1176, svetovanje pri ureditvi obstoječega igrišča glede: premestitve obstoječih igral v varnostna območja, izbire lokacije za klopi in koše, ureditve ozelenitve – primerne in nevarne rastline, dostopnosti za intervencijska vozila, ipd.