O nas
Torek, 20 Februar

O nas

 • PDF

Na razpolago smo Vam strokovnjaki, katerih usposobljenost na področju varnosti otroških igrišč na podlagi SIST EN 1176 je z izdajo certifikata potrdila akreditirana, mednarodno priznana ustanova TÜV.

ANDREJA BEDNJIČKI

 • TÜV Austria certificirana nadzornica za otroška igrala
 • opravljen splošni del strokovnega izpita iz Varnosti in zdravja pri delu na pristojnem ministrstvu
 • več kot 15 let izkušenj na področju standardov sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravju pri delu ter varnosti na igriščih
 • izvaja certificiranja igral in pregledovanje igrišč po avstrijski akreditaciji, ki jo ima TÜV Austira Service Dunaj
 • članica tehniškega odbora za področje športa in otrok pri slovenskim inštitutu za standardizacijo (SIST)
 • članica CEN/TC 136/SC 1 (CEN – European Committee for Standarisation; oprema otroških igrišč)
 • sodeluje z nemškim inštitutom za standardizacijo v Berlinu (DIN), komite za ergonomijo (NAErg)
 • sodeluje z različnimi mednarodnimi certificijskimi organi

Področje dela v okviru projekta NAŠE IGRIŠČE VARNO IGRIŠČE:

 • pregled trenutnega stanja obstoječih igral na igrišču, ki ga stranka želi certificirati,
 • ureditev dokumentacije, s katero bo stranka dokazovala skladnost igral ter pregled dokumentacije, ki jo je stranka prejela s strani dobaviteljev igral,
 • certificiranje starejših igral in ureditev dokumentacije za igrala, za katera stranka nima ustrezne dokumentacije, kajti tudi obstoječa igrala lahko z ustreznimi ukrepi izpolnjujejo zahteve mednarodnega standarda SIST EN 1176,
 • letni pregled po zahtevah mednarodnega standarda SIST EN 1176, svetovanje pri ureditvi obstoječega igrišča glede: premestitve obstoječih igral v varnostna območja, izbire lokacije za klopi in koše, ureditve ozelenitve – primerne in nevarne rastline, dostopnosti za intervencijska vozila, ipd.