Aktualno Revizija standarda
Petek, 22 November

Revizija standarda

  • PDF

V zadnjih letih se opaža velika težnja po izboljšanju varnosti, predvsem se velika skrb namenja zagotavljanju varnosti na otroških igriščih in igralih. Problematike zagotavljanja varnosti se ne zavedajo le proizvajalci igral in projektanti igrišč, ampak tudi uporabniki – otroci, mladostniki ter predvsem njihovi skrbniki.

Na nacionalni ravni se na zagotavljanje varnosti na otroških igriščih nanašajo standardi skupine SIST EN 1176 ter SIST EN 1177. Standardi skupine SIST EN 1176 opredeljujejo splošne varnostne zahteve za otroška igrišča, dajejo navodila za vgradnjo, nadzor in vzdrževanje, opredeljujejo pa tudi zahteve za posamezna igrala ter posebne varnostne zahteve za preizkusne metode za zaključene igralne enote. V slovensko zakonodajo je bil standard sprejet leta 1998, nato pa so njegovi posamezni deli bili že večkrat revidirani.

S 1. januarjem 2018 so na nacionalnem nivoju bili objavljene nove verzije naslednji delov standarda:

•SIST EN 1176-1:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

•SIST EN 1176-2:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 2. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za viseče gugalnice

•SIST EN 1176-3:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 3. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za tobogane

•SIST EN 1176-4:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 4. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za vrvne proge

•SIST EN 1176-6:2018 - Oprema in podloge otroških igrišč - 6. del: Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za oporne gugalnice

 

Vir fotografije: svetovni splet